מטרות השכונה והציפיות ממנה

המטרה המוצהרת העיקרית העולה מחוברת השיווק של השכונה ומשיחות עם חברים , הייתה שיפור המבנה הדמוגרפי , הבאת אוכלוסייה צעירה ויצירת דור המשך ליישוב . מטרות נוספות היו שיפור השירותים הקיימים , שדרוג מערכות התשתית ושיפור המצב הכלכלי . הציפייה המוצהרת מן המהלך הייתה יצירת קהילה מחודשת המושתתת על שותפות קהילתית . השינויים - הם למעשה חלוקה אחרת של מה שיש . השכונה - היא הגדלת העוגה . הגדלת ה " יש . " מובילי השכונה התמקדו בשלב הראשון בבני הקיבוץ באוכלוסיית יעד מועדפת , ואחריה בעוזבי קיבוצים מן העשור האחרון , ש " יודעים מה זה קיבוץ . " לדעתם , ציפיות שני הצדדים במקרה כזה אמורות להיות רציונליות יותר ולכן האמינו כי שילובם בקהילה יהיה קל יותר וגם יצליח . ש , ' רכז הפרויקט , סבר ש"אצל עוזבי קיבוצים , יש רקמות שעדיין לא נפרמו . יש על מה לדבר ויש עם מי לדבר . " הוא ציין בנוסף , שנוצרה כאן הזדמנות של זהות אינטרסים בין הורים ובנים : להורים , ניצת אור בעיניים . אמנם מתרחשת כאן גרסה שונה מכל מה שידענו בעבר למושג קיבוץ , אך לאחר המשבר שליווה את השינויים , בהקמת השכונה יש יסוד של התפתחות הוגנת . תופעה מעניינת...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית