השכונה הקהילתית

השכונה במרווה מתוכננת ל 83 יחידות דיור , ובשלב הראשון ייבנו 35 יחידות . בעת עריכת המחקר נרשמו כבר 20 משפחות , ו וו המשפחות הראשונות נכנסו לבתיהן חודשים אחדים לאחר סיום המחקר . עשר מתוכן הן משפחות של בני הקיבוץ עצמו . בתי השכונה נבנו בסמוך לבתי הקיבוץ .  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית