סיכום: השכונה הקהילתית ביסמין - "יש פה חיים"

מאחר שמספר המשתכנים בשכונה כפול ממספר חברי הקיבוץ יסמין , היה אפשר כביכול לצפות , כי החשש שמא "תבלע " השכונה את הקיבוץ יהפוך לאיום ממשי , או למאבק כוח שבו סיכוייו של הקיבוץ לזכות פחות טובים . התמונה המצטיירת מן המפגש המשותף היא שונה . אמנם היו עימותים בין הקיבוץ לשכונה , אולם הקיבוץ הגיב בדרך של שיח משותף ומציאת פתרונות משותפים , כפי שאמר מנהל הקהילה : בכל פעם שיש משבר נשמעת גם אמירה : אולי נתנתק מן הקיבוץ ? זו אמירה של אחד או שניים ואינה אופיינית , אך היא באוויר . אני מזהה כאן בעיקר אמירה שבאה ממקום של קושי ורצון רגעי להתחמק מההתמודדות . בפועל , המשברים נפתרים ורוב הזמן בהסכמות ולא בבתי משפט . מתברר כי במקרים רבים האינטרסים הם "חוצי גבולות . " אפשר לראות בכמה מסיפורי העימותים שהיו ביסמין , כמו נושא הגדר וסילוק הפסדים , כי מאבקם של תושבי השכונה שירת גם חברי קיבוץ מול הממסד הקיבוצי . גם הדרישה של תושבי השכונה לשקיפות בניהול התקציב תואמת את רצונם של חברי הקיבוץ . החברים והתושבים שרואיינו חוו את השכונה כסיפור הצלחה , וגם אם לא התעלמו מן הקשיים המתעוררים , המפגש של האוכלוסיות היה מבחינתם מ...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית