המפגש עם השכונה בעיני חברי הקיבוץ

בראיון ראשון עם , 'י מזכיר הקיבוץ , שנכנס לתפקידו לאחר החלת השינויים בקיבוץ ובעיצומה של הקמת השכונה , טען י ' שיש לדעתו קושי בקליטה ראשונית כה המונית של תושבים . קליטת קבוצה גדולה בתוך פרק זמן קצר יוצרת עומס גדול על החברה הקולטת וקיימת גם חשדנות הדדית . באותה עת היו בשכונה 90 יחידות מאוכלסות וכל היחידות המתוכננות כבר נמכרו " . אילו אני החלטתי , " אמר , "לא הייתי הולך לתכנון מספר יחידות כה גדול , לפחות לא מיד בהתחלה . " עם זאת הדגיש י ' את "הצערת " היישוב - ממוצע הגיל ירד מ 49 ל 39 שנים - ואת הכפלת מספר הילדים , שכבר ממלאים את בתי הילדים ואת בית הספר . בשלב זה של התהליך נבחר הוועד הוולונטרי לניהול היישוב . סיפר על כך י : ' לתומנו חשבנו שהוועד הנבחר ייבנה כך שחציו חברי קיבוץ וחציו תושבי שכונה . להפתעתנו , נבחרו לוועד שלושה חברי קיבוץ וחמישה מן התושבים החדשים . מי שנתן תמיכה רחבה לתושבים היו דווקא חברי הקיבוץ . מכיוון שעל פי החלטת הקיבוץ , יו " ר הוועד חייב להיות חבר קיבוץ , נוצר בכל זאת איזון בין חברים ותושבים . י' הכיר בכך שניהול היישוב עתיד להשתנות : במודע הלכנו להיות מיעוט . אנו עומ...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית