תהליך הקמת השכונה

היוזמה להקמת השכונה באה מן הקיבוץ עצמו . מובילי השינוי ביסמין ראו בשכונה חלק מן המהלך והמשך ישיר שלו . לבניית השכונה קדמו שנים של בניית פרוגרמה ותכנון הקמה . יחד עם זאת , כשעלה הנושא לדיון בקיבוץ היו חברים שהתייחסו אל השכונה בספקנות רבה . קצתם לא האמינו ביכולתו של הקיבוץ להרים את הפרויקט . הם עדיין זכרו את המשבר הכלכלי , וידעו שההצלחה אינה מובנת מאליה . לאחר מכן אמרו חברי קיבוץ ותיקים כי "זה נבנה יותר מהר ונמכר יותר מהר ממה שחשבנו . " לקראת הקמת השכונה הוקמה אגודה שיתופית משותפת לחברי הקיבוץ ולתושבי השכונה גם יחד . בשנה הראשונה לאכלוס הוקם ועד שהורכב מנציגי התושבים ונציגי הקיבוץ , ועיקר פעילותו התמקד בגישור בין הצדדים ובפתרון בעיות שהועלו . בהמשך נערכו בחירות לוועד משותף , המנהל את העניינים המוניציפליים של היישוב .  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית