תהליכי השינוי בקיבוץ

ביצוע השינויים ביסמין קדם בארבע שנים להקמת השכונה הקהילתית . ההחלטה על השינוי התקבלה בתמיכה רחבה מאוד של החברים . ( 84 % ) גם לאחר שנה וחצי לא השתנה אחוז התמיכה . כך הונהגו בקיבוץ הפרטה מלאה ושכר דיפרנציאלי . נכסי הקהילה משלמים את פנסיות החברים . מכל חבר נגבה מס פרוגרסיבי המשמש לקיום קרן העזרה למשפחות נזקקות . רבים מהחברים מגדירים היום את הקיבוץ כ"קיבוץ קהילתי" ( להבדיל מיישוב קהילתי . ( רוב החברים סבורים שמהלכי השינוי הביאו את הקיבוץ למקום טוב יותר . הדעה הרווחת ביסמין היא שההחלטה על השינויים עצרה את יציאתן של משפחות מן הקיבוץ . לדעתם של מובילי הקמת השכונה ביסמין , מהלך ההרחבה לא יצלח בקיבוץ שאין בו הפרטה מלאה , משום שללא הפרטה נושא התקציבים לא ייפתר , הקיבוץ ייאלץ לסבסד את השכונה והכל יתמוטט .  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית