יסמין: "יש פה חיים"

קיבוץ יסמין הוקם בשנת . 1949 הגרעין הראשון , המייסד , היה גרעין ישראלי של תנועת מכבי הצעיר . אחריו הגיעו גרעיני השלמה מאמריקה ומדרום אפריקה . בהמשך נקלטו והצטרפו לקיבוץ קבוצות נוער מתנועת הנוער הציוני באנגליה . לקיבוץ יש מסורת של קליטה , הן של קבוצות ישראליות הן של קבוצות מחו"ל . יחד עם זאת רוב הבנים לא נשארו בקיבוץ ומספר החברים ביסמין , העומד על 110 חברים , נותר יציב שנים רבות . בשלוש השנים שקדמו להרחבה , הייתה בקיבוץ לידה אחת . בשנת , 2003 בד בבד עם אכלוס השכונה , התרחש ביסמין תהליך מפתיע למדי , הנוגד את הטענות שהושמעו כלפי השכונות כגורם העלול "לחסל" בסופו של דבר את הקיבוץ כמערכת חיים ייחודית . הקיבוץ קיבל לחברות , בהצבעה בקלפי , 41 חברות וחברים חדשים , מרביתם בנים ובנות של הקיבוץ ובני זוגם / ן , וכן שלוש משפחות של תושבים שגרו בקיבוץ בשכירות . לכל המשפחות הוקצו דירות שהן מתחת לרמה המקובלת בקיבוץ למשפחות , אך ההנחה היא כי בעתיד , כאשר יתבצע שיוך הדירות , הם יוכלו לשפץ או לבנות מחדש את בתיהם , או אולי גם להחליף את המגרש על פי ההחלטות שיתקבלו . לאחר קבלת הבנים עלה מספר חברי הקיבוץ ל . ...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית