המפגש קיבוץ־שכונה בעיני המנהל החיצוני

הראיון עם ר , ' מנהל הקהילה מטעם חברת הניהול , נערך בשנה השנייה לאכלוס השכונה . ברקע הייתה התחושה שהמתחים ומאבקי הכוח , שנלוו לקבלת ההחלטה על השינויים ולכניסתה של חברת הניהול לקיבוץ , פגעו בנכונות החברים לשפר את יחסי הקיבוץ עם השכונה . הקליטה לשכונה נעצרה כמעט לשנה והיה חשש מדימוי שלילי שדבק ביישוב עקב טעויות שנעשו . ר ' שימש באותה עת , במקביל לתפקידו כמנהל הקהילה של הקיבוץ , גם כמזכיר הוועד המקומי של היישוב כולו . היה ברור לו שכפל תפקידים זה אינו יכול להתקיים לאורך זמן , והוא התקבל כפתרון זמני בלבד כדי שמזכיר הוועד יהיה ניטרלי , לא מהקיבוץ ולא מהשכונה . המצב אכן היה אמור להשתנות כעבור זמן קצר עם בחירתו של מזכיר חדש לוועד המקומי . ר , ' שנכנס לתפקידו לאחר אכלוס השכונה , הציג עמדה שונה מאלה שנשמעו בדרךכלל באשר לשכונה , למפגש של הקיבוץ עם השכונה , ולסיכויים של יצירת קהילה משותפת . לדבריו , היו לו הרהורי כפירה בנושא השכונות הקהילתיות בקיבוצים . לדעתו הטענה לפיה השכונה היא המפתח לעתיד ההישרדות הדמוגרפית של היישוב , עלולה להיות ריקה מתוכן , בייחוד אם אין אינטרסים משותפים אמיתיים לשתי הקהילו...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית