מטרות השכונה והציפיות ממנה

המטרה המרכזית שלשמה הוקמה השכונה הייתה , כהגדרת מובילי המהלך בחמנית , שיפור המצב הדמוגרפי . החוברת שפורסמה לקראת חנוכת השכונה מציינת כי המטרות העיקריות שעמדו לנגד עיניהם של הוגי הרעיון היו חיזוק היישוב הקיים באוכלוסייה נוספת והקמת יישוב בעל אופי קהילתי כאלטרנטיבה לעוזבי הקיבוצים באזור . כמו כן הייתה תקווה כי מבנה השכונה יאפשר לקלוט אוכלוסייה איכותית לתחומי המועצה האזורית . המטרות שהוצהר עליהן בחוברת שילבו אפוא מטרות של חיזוק הקיבוץ לצד חיזוק המועצה . מעניין לציין כי השארת בני המקום כתושבי קבע ביישוב , מטרה שעלתה בראיונות עם חברי הקיבוץ , לא הוזכרה בחוברת כלל . ייתכן כי הסיבה לכך הייתה הרצון לשווק את השכונה לקהל רחב יותר . באמצעות השכונה רצה קיבוץ חמנית לשנות את מגמות העזיבה וההזדקנות שאפיינו אותו , ולאפשר לבני הקיבוץ להקים בו בית קבע גם אם לא יהיו חברים בקיבוץ . הייתה גם ציפייה שגידול האוכלוסייה יוזיל את עלותם היקרה של השירותים , כפי שאמרו חברים . "הקיבוץ לא גדל כפי שרצינו , " "הקיבוץ קטן מדי , " "היו לנו איתותים של בנים הרוצים לחיות בחמנית אך לא כחברי קיבוץ , " "החזקת מערכת השירותים ע...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית