השכונה הקהילתית

חמנית הוא מראשוני הקיבוצים שהקימו שכונה קהילתית . המשפחות הראשונות נכנסו לגור בשכונה בקיץ 2000 וטקס הייסוד התקיים בסוף נובמבר . 2000 שלב א' של השכונה תוכנן ל ו 5 משפחות והאכלוס בוצע בכמה שלבים . בראשית המחקר גרו 7 הזרם השיתופי - התארגנות של הקיבוצים המצהירים על רצונם לשמור על דגם הקיבוץ השיתופי , הקלאסי , שאין בו זיקה בין תרומת החבר ובין התמורה שהוא מקבל ( שכר דיפרנציאלי , ( ואין בו שינוי של ההגדרות הקודמות של הקיבוץ . מכאן גם התנגדותם להרחבת קיבוצים באמצעות שילובם של בעלי רכוש פרטי באוכלוסיית הקיבוץ ( כגון הקמת שכונות לאנשים שאינם חברי הקיבוץ . ( בשכונה 26 משפחות , בהן שמונה משפחות של בני הקיבוץ , ו 2 ו משפחות נוספות עמדו לקבל את המפתחות ולהיכנס לבתיהן בתוך ימים ספורים . רוב המשפחות הראשונות באו מיישובי האזור , קצתן מן העיירה הסמוכה וכן בנים מקיבוצים אחרים באזור . בהמשך המחקר , בפגישת המעקב שהתקיימה לאחר שנה , התגוררו בשכונה 45 משפחות . כלומר , בשנת האכלוס השנייה נוספו לשכונה שבע משפחות בלבד . ששת הבתים הנותרים נרכשו מאוחר יותר , ובכך הושלם שלב א . ' מתוך 51 המשפחות 12 משפחות היו של ...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית