חמנית: "לחיות קיבוץ מבחוץ"

קיבוץ חמנית עלה על הקרקע בשנת 1937 כאחד מיישובי "חומה ומגדל . " הגרעין המייסד הוא של בוגרי בית ספר חקלאי בארץ ועולים מפולין ומאוסטריה . ענפי המשק העיקריים הם חקלאות , התורמת כמחצית מן ההכנסות , תעשייה ( מפעל למוצרי פלסטיק ) ומערכת של בתים סיעודיים ודיור מוגן , שבהם מתגוררים כ 60 דיירים . התמונה הדמוגרפית ערב הקמת השכונה הייתה מאוד בעייתית . בראשית שנות התשעים של המאה הקודמת סבל חמנית מגל של עזיבות . תחילה עזבו כעשר משפחות . בהמשך , לאחר הנהגת השלב הראשון של השינוי הארגוני בקיבוץ ( שיפורט להלן , ( עזבו משפחות נוספות . מספר החברים ירד מ 50 ו ל 0 וו , רבים מהם בשנות החמישים והששים לחייהם . מדור המייסדים נותרו פחות מ 20 חברים , כולם בני " ) + 85 דור הולך ונעלם , " כפי שהתבטאה אחת החברות . ( לעומת זאת לא היו בקיבוץ באותה עת חברים בשכבת הגיל שבין 65 ל , 85 משום שבשנים הראשונות להקמתו לא נקלטו בו גרעינים חדשים או קבוצות אחרות . משום כך נותר בחמנית חלל דמוגרפי , שבו "בני המשק " הבוגרים היו סביב גיל . 60 חלל דמוגרפי חמור יותר היה קיים בשכבות הגיל הצעירות . בשנים שקדמו להקמת השכונה לא היו ל...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית