המפגש בין חברי הקיבוץ ותושבי השכונה: שישה חקרי אירוע

פרק זה מתאר את מאפייני המפגש בין חברי הקיבוץ למשתכנים החדשים בשכונה ותוצאותיו עד למועד המחקר בשישה קיבוצים , הנמצאים בשלבים שונים של בינוי ואכלוס השכונה : חמנית , יסמין , נופר , מרווה , איריס וברושים . הדיון בכל אחד מן הקיבוצים כולל תיאור של תהליך הקמת השכונה הקהילתית , ובכלל זה המטרות והציפיות שקדמו להקמתה ; תיאור תהליכי השינוי שהתרחשו בקיבוץ ; אפיון המפגש בין חברי הקיבוץ לבין תושבי השכונה מנקודות המבט של שתי הקבוצות , ובחלק מן המקרים גם של גורמים חיצוניים שהיו מעורבים בתהליך , וניסיון להסביר את תוצאת המפגש תוך שימוש במסגרת המושגית שגובשה לצורך המחקר .  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית