מטרות המחקר

מטרתו המרכזית של המחקר הייתה לבחון את ההשפעה של הקמת שכונה קהילתית ליד קיבוץ על הקיבוץ עצמו ועל המשתכנים הבאים לגור בשכונה . הדגש הוא על המפגש בין שתי האוכלוסיות - חברי הקיבוץ ותושבי השכונה : מה מאפיין את מערכות היחסים הנוצרות ביניהם , כיצד תופסים חברי הקיבוץ ותושבי השכונה את היישוב המורחב , ואיזו קהילה נוצרת בו ? השאלה העיקרית הייתה האם נוצרת קהילה אחת משותפת לקיבוץ ולשכונה , והאם ניתן לזהות את הגורמים המקדמים , או לחלופין מעכבים את יצירתה של קהילה משותפת כזאת ? לצורך זה הוחלט לבחור כמה קיבוצים שכבר החלו בתהליך ההרחבה ולעקוב אחר התפתחותה של מערכת הקשרים בין שתי האוכלוסיות המעורבות בו .  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית