המפגש בין ותיקים ומהגרים בתוך הכפר: ניגוד אינטרסים או השתלבות

בנוסף למודלים העוסקים ביחסי הגומלין החברתיים בין קולטים ונקלטים ניתן להיעזר בניתוח המפגשים בין חדשים וותיקים בקיבוץ המתרחב גם בתובנות הנובעות מניתוח ההשפעות של הגירת תושבים חדשים אל קהילות כפריות בעולם המערבי . תופעת ההגירה אל הכפר החלה להתפתח בארצות המערב לפני כמה עשורים ואחת מתוצאותיה הבולטות היא שינוי המבנה החברתי של הכפר והיווצרותן של קבוצות אינטרסים שונות בתוכו Champion , ) . ( 1989 ; Lewis , 1998 על אף ההבדלים הלא מבוטלים בין הקיבוץ לבין הכפר ה"מערבי , " יש קווי דמיון רבים בתהליכים המתרחשים בתוכם במפגש בין תושבים ותיקים לתושבים חדשים . האנשים המחפשים בית בכפר משתייכים בדרך כלל למעמד הבינוני הגבוה בחברה , בעלי מקצועות הצווארון הלבן , הנמצאים בשלב של בניית משפחה ומבקשים לגדל את ילדיהם באווירה רגועה ובטוחה , הרחק מן העיר הסואנת . לאוכלוסייה זו יש בדרך כלל דימוי של הכפר כמקום מגורים בחיק הטבע , נוף פתוח וקהילה מעורבת , והמעבר אל הכפר נתפס בעיניה כשדרוג של איכות החיים . דימוי זה , גם אם אינו תואם בהכרח את המציאות , מעצב את תפיסותיהם של התושבים החדשים באשר לצביון הרצוי של הכפר . לכן הם...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית