המסגרת המושגית: קליטה חברתית, הגירה אל הכפר וקהילה

השכונה הקהילתית היא ביטוי מוחשי לתהליך של שינוי מהותי ביישוב הקיבוצי הנוגע לא רק לנוף הפיזי של הקיבוץ ולהרכב הדמוגרפי של האוכלוסייה , אלא גם , ולמעשה בעיקר , ליסודות המבנה הרעיוני , הארגוני והחברתי שלו כצורת חיים ייחודית . אין ספק כי לולא המשברים שעברו על הקיבוץ בשני העשורים האחרונים , והתמורות המבניות שבאו בעקבותיהם , השכונה הקהילתית בקיבוץ לא הייתה באה לעולם . הקיבוץ "המורחב " אינו דומה לקיבוץ ההיסטורי ואף לא לקיבוץ המתחדש , ולו רק משום שלא מתקיימת בו עוד הזהות המבנית בין היישוב לבין התאגיד השיתופי ( או בלשון החוק : "אגודה שהיא יישוב נפרד . ( " בשעה שחברי הקיבוץ הם מעצם ההגדרה המשפטית של הקיבוץ תושבי היישוב וחברים בתאגיד הקיבוצי , ועל כן גם שותפים בבעלות על הנכסים המשותפים שלו , תושבי השכונה אינם חברים בתאגיד . בקיבוץ המורחב לא מתקיים השילוב החד חד ערכי של חברות בקהילה ושותפות כלכלית שאפיין את הקיבוץ מראשיתו , ולמעשה קיימות בו לפחות שתי קבוצות ( ולעתים אף יותר ) בעלות מעמד משפטי שונה , אינטרסים שונים ותפיסות שונות לגבי התנהלותו וצביונו של היישוב . מחקר זה מתמקד במידה רבה בממד החברתי ...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית