השתלבות ההרחבות הקהילתיות במושבים - עדויות ראשונות במחקר

מחקר זה הוא הראשון הבוחן את אופן השתלבות השכונה הקהילתית בקיבוץ הקולט . במושבים לעומת זאת , נערכו כבר כמה מחקרים בנושא , אם כי גם בהם מרבית ההרחבות הקהילתיות הן "צעירות " יחסית ורק מיעוטן מתקרבות לעשור שנים לאכלוסן . לכן גם הניסיון המצטבר של שילובן ביישובים הקולטים הוא עדיין מועט . עם זאת ניתן ללמוד ממחקרי ההערכה שהתפרסמו בשנים האחרונות על הגורמים המשפיעים על תהליך ההרחבה ועל תוצאותיו , בעיקר בהקשר לסוגיית השילוב בין האוכלוסיות - הוותיקה והחדשה . במחקר שהסתמך על 12 חקרי אירוע איתרו אפלבום ורימלט 995 ) ו ) שלושה צמתים צופני קשיים בתהליך הקליטה של תושבים חדשים . הראשון הוא שלב קבלת ההחלטה על עצם ההרחבה ומרכיביה השונים ( אוכלוסיית היעד והיקפה , מיקום ההרחבה , ההסדרים הארגוניים ועוד . ( בשלב זה עלולות לצוץ מחלוקות בין חברים הרואים בהרחבה מנוף לשינוי ולפיתוח היישוב , ובין חברים הרואים בה מטרד או אפילו איום על מעמדם . לא תמיד קיימת ביישוב מנהיגות המסוגלת להתמודד עם מחלוקות אלה , ובמצבים כאלה נדרש סיוע וליווי חיצוני , למשל של המועצה האזורית . השלב השני הוא שלב הביצוע , שהיה בעייתי במיוחד לייש...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית