מכשולים ביישום ההרחבות הקהילתיות בקיבוצים

בעת תחילתו של מחקר זה , כשש שנים לאחר פרסום החלטה , 737 היו השכונות הקהילתיות שליד הקיבוצים רק בראשית דרכן . לעומת המושבים , שנכנסו עם קבלת האישור לתהליך מואץ של התרחבות וגידול , התהליך בקיבוצים היה איטי ורצוף קשיים . בשנת 2001 היו רק קיבוצים מעטים שהחלו בבנייה בפועל , ורק בשמונה קיבוצים הייתה השכונה כבר מאוכלסת או בתהליך אכלוס ( אורחן ופלגי , . ( 2003 כל זאת אף על פי שהקמת שכונה קהילתית ליד הקיבוץ עוררה בדרך כלל פחות התנגדות בקרב חברי הקיבוצים מאשר שינויים אחרים בקיבוץ . האהדה היחסית שזכה לה רעיון השכונות ניתנת להסבר ברצונם של החברים לראות את הבנים או את הנכדים גרים לידם וחששם מהפיכת הקיבוץ ל"מושב זקנים . " תופעה זו בלטה במיוחד בפריפריה , שם היה ברור כי מסלולי הקליטה המסורתיים לא יוכלו לתת תשובה אמיתית לבעיה הדמוגרפית החמורה . נשאלת אפוא השאלה מה גרם לבלימת המהלך בקיבוצים ? חלק מן ההסבר נעוץ בבעיות משפטיות ובשינויים שחלו בהחלטת המינהל , שהקטינו מאוד את הכדאיות הכלכלית של השכונות . גם הקצב האיטי של אישור התכניות בוועדות התכנון והבנייה תרם את חלקו . אך היו וישנם גם גורמים נוספים הקשורים...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית