הוועדה הציבורית לעניין הקיבוצים (2003-2002)

בשנת 2000 החלה התנועה הקיבוצית לפעול למימוש החלטה 751 של מועצת מקרקעי ישראל , העוסקת בשינויים במבנה הארגוני של הקיבוץ . קיבוצים רבים שהביעו עניין בנושא נתקלו בבואם ליישם את ההחלטה בחסמים משפטיים אשר חייבו פתרון מערכתי לבעיה . לזאת יש להוסיף את "פרשת בית אורן החדשה , " המתייחסת לעתירה שהגישו כמה חברים מבית אורן בסוף שנות התשעים נגד רשם האגודות השיתופיות וקיבוץ בית אורן ( בג . ( 4636 / 99 ץ" העותרים טענו כי השינויים שנעשו בבית אורן ( הפרטת שירותים , תשלום משכורות וסגירת חדר האוכל ) אינם עולים בקנה אחד עם הגדרת הקיבוץ , ולכן דרשו מרשם האגודות השיתופיות לשנות את סיווג האגודה השיתופית לאגודה אחרת שאינה קיבוץ , או לפעול לפירוקו של הקיבוץ . הקיבוץ מצדו ביקש להישאר מסווג כ " קיבוץ . " העתירה מבטאת מצב של אי הלימה שנוצר בין מושג הקיבוץ על פי הגדרותיו המשפטיות , לבין המציאות שבה הנהיגו קיבוצים רבים שינויים מבניים מרחיקי לכת כדי לתת מענה לצרכים ולרצונות של רבים מחבריהם . אף על פי כן מרבית הקיבוצים ביקשו להוסיף ולהיקרא "קיבוץ , " בטענה כי הם ממשיכים לשמור על עיקרי האתוס הקיבוצי וכי דווקא השינויים ...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית