תהליכי השינוי בקיבוצים

המשבר כזרז לשינה " משבר הקיבוצים " כתופעה מזוהה פרץ בשנת . 1985 הוא טלטל את התנועה הקיבוצית כולה טלטלה עזה ושינה את פניה כמעט לבלי הכר . קיימות גרסאות ופרשנויות שונות באשר לסיבותיו העמוקות של "משבר הקיבוצים , " מהן המייחסות אותו לתמורות המתחוללות בחברה הישראלית ( התגברות החומרנות , האגוצנטריות וה"קרייריזם" ו"מות האידאולוגיה , ( " ומהן התולות אותו בהתנהלות הקיבוץ עצמו ( חוסר יעילות משקית , הפיגור בתעשייה ובחקלאות , בהשכלה ובהתמקצעות , כשלון ההתיישבות החדשה ותנועות הנוער , ההתבדלות מהחברה הישראלית , ההידלדלות הדמוגרפית ועוד ) ( לפיד , . ( 1998 עם זאת כולם מסכימים כי ראשיתו הגלויה לעין הייתה המשבר הכלכלי , שאותותיו ניכרו כבר בשנות השמונים הראשונות . שנים אלה זכורות במשק הישראלי כשנות האינפלציה הדוהרת . באוקטובר 1983 קרסו מניות הבנקים . הקריסה חשפה את מעורבות הגופים הפיננסיים של התנועות ושל קיבוצים יחידים בבורסה לניירות ערך ובשוק האפור . בשנת 1985 נקטו הממשלה ובנק ישראל צעדי חירום לבלימת האינפלציה . הצעדים שננקטו כללו בין השאר העלאה תלולה של הריבית , הגבלות חריפות על האשראי הבנקאי ו"ייבוש"...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית