תכנית ההרחבות הקהילתיות ויישומה במושבים

לקראת סוף שנות השמונים הכין משרד החקלאות תכנית שנועדה לסייע למושבים להיחלץ מן המשבר שנמצאו בו ולאפשר להם להשתקם ( משרד החקלאות , ; 1989 , 1987 כהן ( קדמון ; 1989 , ( לפידות ויהלום ; 1989 , אפלבום וקידר , . ( 1992 המטרה המוצהרת של התכנית הייתה לחזק את היישובים באמצעות הגדלת האוכלוסייה , ובעיקר האוכלוסייה הצעירה . בדרך זו קיוו יוזמי התכנית לעצור את מגמות ההזדקנות ונטישת הצעירים , ולאפשר ליישובים לקיים מערכת מוניציפלית ברמה נאותה . ההנחה הבסיסית הייתה כי יישוב קטן המונה בין 60 ל 100 משפחות , אשר איבד את הבסיס החקלאי יצרני שלו , אינו מסוגל לקיים מערכת מוניציפלית סבירה ולכן עליו לגדול ( אפלבום ורימלט , . ( 1995 באותה תקופה כבר היה ברור שלא ניתן להוסיף למושבים יחידות חקלאיות , ולעומת זאת יש מאגר פוטנציאלי של אוכלוסייה המחפשת מגורים צמודי קרקע בכפר . בשל מגבלות הכניסה ליישובים השיתופיים יכלה אוכלוסייה זו לממש את שאיפותיה עד לאותה עת רק באמצעות רכישת משקים חקלאיים שהתפנו והסבתם למשקי פנאי ( hobby farming ) ( אפלבום , ( 1986 או באמצעות היישובים הקהילתיים שהחלו לקום באמצע שנות השבעים ( אפלבום ו...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית