הרקע להקמת השכונות הקהילתיות

השכונות הקהילתיות בקיבוצים הן ביטוי מאוחר לתופעה המוכרת במרחב הכפרי בעולם המערבי כבר עשרות שנים - היפוך מגמות ההגירה מן הכפר אל העיר וכניסת אוכלוסייה חדשה ליישובים כפריים . ( champion , 1989 ; Lewis , 1998 ) אוכלוסייה זו מגיעה אל הכפר בשל רצונה למצוא בו סוג של איכות חיים שאינו מצוי לדידה במרחב העירוני , ואשר אינו קשור בהכרח לתשתית הכלכלית שלו חקלאית או אחרת . בקרב אוכלוסייה זו אפשר למצוא גם קבוצות של מהגרים חוזרים - אנשים שעזבו את הכפר בשלב מסוים בחייהם ורוצים לחזור אליו בשלב מאוחר יותר , אך לא בהכרח לאורח החיים שחוו בעבר . ( Von Reichert , 2002 ) אין בכך כדי לסתור את העובדה שבמשך שנים רבות נשען גידולו של הקיבוץ במידה רבה גם על אוכלוסייה שהגיעה מבחוץ , כמו גרעיני תנועות נוער , אלא שאוכלוסייה זו נמשכה לקיבוץ בשל ייחודו האידאולוגי ולאו דווקא בשל אופיו הכפרי . יתר על כן , הכניסה לקיבוץ הייתה , ועודנה , מבוקרת על ידי מנגנוני קבלה אשר הציבו תנאי הכרחי לקבלת מעמד של חבר קיבוץ - נכונות לקבל את אורח החיים הקיבוצי על כל הכרוך בו , מעמד שאיננו רק של תושב המקום אלא גם של חבר בתאגיד השיתופי . האוכ...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית