תוכן העניינים

תודות מבוא 11 מבנה המחקר 13 הרקע להקמת השכונות הקהילתיות 16 תכנית ההרחבות הקהילתיות ויישומה במושבים 17 יצירת הבסיס הפורמלי להרחבות היישובים הכפריים r ציוני דרך 20 תהליכי השינוי בקיבוצים 23 הוועדה הציבורית לעניין הקיבוצים 30 ( 2003-2002 ) מכשולים ביישום ההרחבות הקהילתיות בקיבוצים 32 השתלבות ההרחבות הקהילתיות במושבים - עדויות ראשונות במחקר 37 השכונות הקהילתיות בקיבוצים - מעקב אחר הצעדים הראשונים 41 המסגרת המושגית : קליטה חברתית , הגירה אל הכפר וקהילה . 46 . . המפגש בין קולטים ונקלטים : חלופות אפשריות 47 המפגש בין ותיקים ומהגרים בתוך הכפר : ניגוד אינטרסים או השתלבות 52 מה היא קהילה ? 54 שיטת המחקר 63 מטרות המחקר 63 בחירת קיבוצי המחקר 63 כלי המחקר 65 המפגש בין חברי הקיבוץ ותושבי השכונה : שישה חקרי אירוע 68 . . חמנית : "לחיות קיבוץ מבחוץ" 68 השכונה הקהילתית 69 תהליכי השינוי בקיבוץ 70 תהליך קבלת ההחלטות והקמת השכונה 72 מטרות השכונה והציפיות ממנה 74 המפגש בין חברי הקיבוץ ותושבי השכונה 75 המפגש עם השכונה בעיני חברי הקיבוץ 80 המפגש עם הקיבוץ בעיני המשתכנים 82  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית