הנשגב והאי רציונלי

" בהגות האסתטית ניכרת מתיחות מתמדת בין שתי קטגוריות יסוד אסתטיות : היפה והנשגב" ( שוורץ , תשכ"ז , עמ' . ( 284 על רקע הדמיון בין שני קונצפטים אסתטיים אלה הודגשו הבדלים מכריעים ביניהם . היפה נתפס , בעקבות האסתטיקה היוונית , כמה שניכרים בו בין השאר מידה ( גבולות , ( סדר וארגון תכליתי ( לא מקרי ) – כך שהעין יכולה לסקור אותו בבת אחת ולתפוס על ידי כך את האחדות והשלמות שבו ( אריסטו , תשל"ז , עמ' . ( 3 › לעומת זאת לנשגב יוחסו ( בעקבות " לונגינוס ( " אספקטים מנוגדים לאלה : הוא נקשר אל אובייקטים אמורפיים ( חסרי גבולות ונעדרי צורה ברורה , ( אל גדלים עצומים , המעוררים את רעיון האין סוף , או אל יסודות עמומים , החומקים מתפיסה ברורה ; ומה שעולה לאין ערוך על כושר ההכרה השכלית שלנו ו"על כל קנה מידה של החושים" ( כדברי קאנט על הנשגב ; קאנט , , › 984 עמ' ( 77 הוא בבחינת האי רציונלי . " הרעיון שהנשגב הוא אי רציונלי לחלוטין היה נפוץ מאז שהקדמונים [ כלומר הרטוריקנים העתיקים ] דנו בסגנון הנשגב" , (“ the high style ") כתב סמואל מונק . ( Monk , 1960 , p . 93 ) ואכן , גם " לונגינוס , " אשר דן בסגנון הנשגב ( כלומ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן