מפתח אישים

אבן חן יעקב 80 , 26 אברהם דוד ( רבה של בוצ'ץ ) 139 , 98 , 32 321 , 280 , 260–259 , 147–146 , 142 אהרן בן שמעון 52 אהרן ( מבוצ'ץ ) 286 אוסישקין אסתר 19 אוסישקין מנחם 313–312 אונגרפלד משה 335 אידלמן רחלי 149 אלחנני אברהם חיים , 202 , 148 , 100 , 82 , 66 335–334 , 327 , 307 אליה בן יצחק 280 אנשין מאיר 338 , 309–308 , 109 אפלפלד אהרן 310–309 , 26 בובר מרטין , 375 , 338 , 305 , 283 , 21–20 380 ביאלובלוצקי שמואל 275 , 80 ביאליק חיים נחמן 379 , 335 , 265 , 152 בינוש 281–280 ביק אברהם 336 , 248 בן צבי ( ינאית ) רחל 58 בנימין ( המכונה " רבי בנימין , " ראו : רדלר פלדמן ) ברגמן שמואל הוגו 375 , 202 , 100 ברוור אברהם יעקב 288 , 152 , 36 ברויאר יצחק 28 ברנדוויין יהודה צבי 27 , 19 ברנר בנימין 351 * שמות אישים שעגנון היה עמם בקשר ( או דמויות מעיר הולדתו . ( חוקרי עגנון יובאו רק בהקשר הביוגרפי ולא בהקשר המחקרי .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן