מפתח ספרי קבלה וחסידות

אגרא דכלה 266 אגרות הראי 338–337 , 68 ה" אגרת הטיול 255 , 253–252 אגרת שמואל 365 אדיר במרום 159 , 123 אהבת דודים 304–303 , 42 אוהב ישראל 316–315 , 265 , 242–241 אור החכמה 41 אור הנר 340 אור יקר 364 , 159 , 133 אור נערב 330 , 220 , 166 , 122 , 118 אורות 345 , 337–336 אורות הקודש 348–346 , 344–343 , 339 , 336 אותיות דר' עקיבא 193 , 42 , 39 אילימה רבתי 367 אילן החיים 367 אמרות חכמה 180 אמרי יוסף 107 אמרי שפר ( לר' אברהם אבולעפיה ) 20 אמרי שפר ( לר' נפתלי הרץ הלוי ) , 117 , 115 331 , 159 אמת ואמונה 370 אמתחת בנימין 304–303 , 42 אפיקי ים 343 , 300 , 219 , 142 , 135 , 123 , 77 ארבע מאות שקל כסף 109 ארץ החיים 215 , 41 באר ישראל 123 , 78–77 באר מים 42 באר מים חיים 366 , 265 , 242 , 41 [ ספר ה ] בהיר 339 , 78 , 39 , 21  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן