ספריות

סימניות וסימונים בספריו של עגנון , בית ש"י עגנון . הקדשות על ספרים של עגנון , ספריית ג' שלום .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן