ארכיונים שבספרייה הלאומית

ארכיון ש"י עגנון , סימן 4 ° 1270 ארכיון גרשום שלום , סימן . 4 ° 1599  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן