מקורות

כתבי עגנון ספרים וסיפורים אורח נטה ללון , ירושלים ותל אביב תשנ"ח . אלו ואלו , ירושלים ותל אביב תשנ . ח" אתם ראיתם , ירושלים ותל אביב תשנ"ח . בחנותו של מר לובלין , ירושלים ותל אביב תשמ"ו . האש והעצים , ירושלים ותל אביב תשנ"ח . הכנסת כלה , ירושלים ותל אביב תשנ"ח . יידישע ווערק , ירושלים תשל . ז" ימים נוראים , ירושלים ותל אביב תשנ"ח . לפנים מן החומה , ירושלים ותל אביב תשל"ה . מעוז ומחסה , ברלין תרצ"א . מעצמי אל עצמי , ירושלים ותל אביב תשל"ו . סיפורי אהבים , ברלין תרצ . א" סמוך ונראה , ירושלים ותל אביב תשנ"ח . ספר האותיות , תל אביב תשמ"ד . סיפורי הבעש"ט , ירושלים ותל אביב תשמ"ז . ספר סופר וסיפור , ירושלים ותל אביב תשל"ח . עד הנה , ירושלים ותל אביב תשנ"ח . עיר ומלואה , ירושלים ותל אביב תשל"ג . על כפות המנעול , ברלין תרפ . ג" על כפות המנעול , ירושלים ותל אביב תשנ"ח . פתחי דברים , ירושלים ותל אביב תשל"ח . קורות בתינו , ירושלים ותל אביב תשס"א . שירה , ירושלים ותל אביב תשל . א"  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן