נספח ה ספר הזוהר של עגנון

ביצירותיו של עגנון עשרות התייחסויות וציטוטים מספר הזוהר . כמו כן בספרייתו הביתית מסומנים מאות מראי מקומות בין דפי הזוהר ( עם פירוש הסולם . ( הסימניות שבהן הופיעו חלקי טיוטות של סיפורי עגנון הוצאו בשוגג ( הן מספר הזוהר והן מספרים אחרים ) ומה שנותר נותן תמונה חלקית בלבד . מהדורת הזוהר עם פירוש הסולם ראתה אור במהלך שנות החמישים , ועל אחדים מספריו עגנון רשם באופן מדויק מתי קנה את הספר . הכרך זוהר חדש על פרשת יתרו נרכש בידי עגנון בערב שבת פרשת יתרו שנת תשי"ז , ועובדה זאת מלמדת שככל הנראה נהג ללמוד זוהר לפי פרשיות השבוע . הסימונים הרבים מלמדים על עבודה אינטנסיבית בספר סופר וסיפור ובאתם ראיתם במהלך העשור האחרון לחייו . להלן טבלה ובה כל המקומות שבהם עגנון נדרש לזוהר בכתביו ( בציטוט או בעיבוד ) ובספרייתו הביתית , על פי מראה מקומות מדויקים . כל מראה מקום שלא נכתב לצדו מהיכן נלקח , הוא לפי סימנייה שבספרייתו הביתית . במקצת מהסימונים שבזוהר שבספרייתו , בנוסף על הסימון של הסימנייה מופיע גם סימון בעיפרון בצורה של קו , של נקודה או של האות ש' ליד הפסקה שבה עגנון התעניין . בכל מקום מסוג זה יסומן + ( שמש...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן