נספח ב הקבלה כמקור לשמות יצירות

שמות אחדים של ספרים וסיפורים ביצירת עגנון לקוחים מתוך ספרות הקבלה . כך למשל הסיפור " מזל דגים" מקורו בתקוני זוהר ושם הסיפור " חמדת" לקוח מתוך שם הספר חמדת ימים . להלן שלוש יצירות אחרות ששמן לקוח ממקורת הקבלה , והן : הסיפור " המלבוש , " והספרים ספר סופר וסיפור ומעצמי אל עצמי . המלבוש " אמת הקב"ה רחמני , אבל עבדיו אלו מלאכי חבלה רעים וקשים ומרים ואכזרים . למעלה כמו למטה . "  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן