"חידוש" – בין העתקה שמיימית לביטוי העצמיות

" חידוש" יכול להיתפס בעיני המקובל בשני קטבים . מנקודת המבט של " שורש הנשמה" של האדם הפרטי " חידוש" הוא ביטוי לאינדיווידואליות . לעומת זאת , מנקודת המבט של היחס שבין האלוהות והעולם , הכול נובע מאין סוף , ואין ה"חידוש" אלא גילוי של אור 9 › הרב צבי יהודה שינה את המונח הקבלי "נשמה חדשה" וכתב באורות ( עמ' צב ) "חידוש נשמה . " 9 › שמונה קבצים , תחילת קובץ ד ( פסקה א . ( 9 › תמול שלשום , ספר ראשון פרק רביעי פסקה ג , עמ' . ›› 9 › ראו בעניין זה , לעיל , עמ' . ›››–››› 99 ראו להלן , נספח ב , בניתוח "המלבוש , " עמ' . ›››–››› › 00 תמול שלשום , ספר ראשון פרק רביעי , פסקה ג , עמ' . ›› חדש לתוך העולם . תפיסת " חידוש" זאת נזכרת אצל עגנון בנוגע לדברים שאמר הרב קוק לעגנון על סיפורו " והיה העקוב למישור : " " זהו סיפור עברי באמת , נובע מן הצנורות בלא שום מחיצה . " תפיסה זו מקנה ממד של קדושה נבואית לחידוש , תוקף מוחלט , אלוהי . מנגד , המחדש אינו מחדש אמיתי היוצר על פי עצמיותו הייחודית " יש מאין , " שהרי הוא רק "צינור" להעברת שפע . לפיכך החידוש השמיימי אינו אלא העתקה . שני כיוונים סותרים אלו מצויים הן אצל עג...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן