"רצון" ו"יכולת"

בפולמוס הנזכר שבין עגנון לפנחס אריה מעלה עגנון את צמד המושגים " רצון" ו"יכולת . " מושגים אלו מתגלגלים בקבלת הגר"א מעולם האלוהות אל עולמו הפנימי של האדם . לפי הגר"א , " רצון" ו"יכולת" מזוהים עם " הפנימיות והכלים , " שמהם מורכבות הספירות , " והכלים והפנימיות הן כלל היכולת והרצון . [ ... ] ואלו ב' כללים אנו משיגים מאתו ית"ש = ] יתברך שמו ] רצונו ויכולתו ›› . " ר' נפתלי הרץ הלוי ( רבה של יפו לפני בואו של הרב קוק , ( אחד מפרשניו של הגר"א , מזהה את ה"פנימיות" וה"כלים , " עם ה"אור" וה"כלי . " האור הוא הרצון הבלתי מוגבל , ואילו היכולת המוגבלת היא הכלי . הגר"א מזהה את היכולת עם עולם האלוהות ואילו בפרשנותו של ר' נפתלי הרץ הלוי לגר"א הועתק המושג " יכולת" מן האלוהות אל העולם , והיא מזוהה עם האדם עצמו ( בעת שהוא מקיים מצווה . ( מכיוון שרצון ה' הוא במצווה , ומכיוון שה' לא יכול לממש את רצונו בלי האדם המקיים אותה , ברגע שאדם מקיים את המצווה נעשית " יכולת" ביחס לרצון האלוהי . כוונת הברכה " אשר קידשנו במצוותיו" היא אפוא שבעצם קיום המצווה מתקדש האדם ונעשה כלי ומרכבה לרצון ה' שמתממש בו ופועל על ידו : ›› ר...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן