דרכי העיבוד הספרותי של מושגים קבליים בחסידות

שלושה אופנים אפשר להבחין בעיבוד שעגנון מעבד פרשנות חסידית לקבלה : א . עיצוב ספרותי של רעיון חסידי ב . עיבוד ספרותי של מקור חסידי מסוים ג . העתקה של מקור . " צמצום" המושג " צמצום" הוא נושא מרכזי בעולם החסידות , שפיתחה פרשנות יצירתית לרעיון הלוריאני של הצמצום . בפתח הספר עץ חיים מתאר ר' חיים ויטל את הסתלקות אור אין סוף לצדדים ובעקבותיו את ההאצלה של הקו לתוך החלל הפנוי , שממנו נוצרים העולמות : הנה צמצם עצמו באמצע האור שלו בנקודת המרכז האמצעי אל הסביבות והצדדים ונשאר חלל בנתיים . [ ... ] והנה כאשר צמצם עצמו , [ ... ] המשיך דרך קו א' ישר [ ... ] הנמשך מן הא = ] ס" האין סוף ] אל תוך החלל וממלא אותו , אבל נשאר מקום פנוי . [ ... ] ראש הקו הזה נק ] ' רא , [ ראש האצילות העליונה . בחסידות פרשנויות שונות ומנוגדות למושג " צמצום , " והנוגעות לענייננו הן : צמצום האדם – השלכה פסיכולוגית של רעיון צמצום האל לעבר מידותיו של האדם ; צמצום כהיעדר מטאפיזי – כביטוי להיעדרו של האל מהעולם ; צמצום תודעתי – צמצום הקיים רק בתודעה האנושית אבל לא מבחינה אובייקטיבית . " מצדו" – מצד האל – " אין עוד מלבדו" והכול אלוהו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן