עגנון והחסידות

כלפי החסידות רחש עגנון הערצה מזה וביקורת מזה . יחסו המורכב נבע מהמיזוג שבין ארבע אלה : ביקורת על החסידות שספג מסבו מצד אמו שהיה מתנגד , האווירה המתנגדית של אנשי בוצ " ץ' שאינם מאמינים אפילו בהבעש"ט הקדוש , " הימשכותו של עגנון לעולם החסידות וקרבתו המשפחתית מצד אביו לר' בנימין מזאלוזיץ . הזיקה המשפחתית לתורת החסידות עברה בדרך של " תורה שבכתב" מתוך לימוד ספריו של ר' בנימין אמתחת בנימין , חלקת › הכנסת כלה , עמ' . ›› 4 › " אשתו של זקננו ר' שמואל , מרת אסתר עליה השלום היתה בת אחותו של דודינו הרב המופלג בתורה וביראה חסיד ועניו הדרשן הגדול איש אלקים קדוש ר' בנימין מגיד מישרים של ק"ק = ] קהילת קודש ] זאלוזיץ ושל ק"ק זאלישטשיק , אחד מבני היכלו של הבעש"ט ז"ל ותלמיד המגיד ר' דוב בער ממעזריטש ותלמיד ותיק של המגיד ר' מיכלי מזלאטשוב . [ ... ] נשארו לנו ממנו  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן