גלגולי נשמות

רעיון הגלגול שבה את לבו של עגנון יותר מכל נושא קבלי אחר . עגנון הרבה לצטט מספר גלגולי נשמות לרמ"ע מפאנו , ובספרייתו הביתית נמצאו מראי מקומות מספר הגלגולים לר' חיים ויטל . באנתולוגיה סיפורי הבעש"ט תופס נושא גלגולי נשמות מקום מרכזי ואחד מחלקיו נקרא " גלגולים . " במכתבו לד' סדן , (› 937 ) עורך העיתון דבר , קבל עגנון על הבלעדיות שתבע שוקן ביחס לפרסום סיפוריו : " אך זאת נחמתי שבגלגול הבא אהי ] ' ה ] אדון לעצמי ( שכל תפלותי בימים האחרונים הן על דבר זה ) ואם יהי ] ' ה ] עוד ' דבר' בעולם ואם אמצא במערכת אדם כמותך , [ ... ] אעביר כל טובי לפניו . " מתוך עשרות המקומות › ראו להלן , עמ' . › 93–› 88 וראו גם להלן , עמ' ››› והערה 78 שם . › ר' חיים ויטל , ספר הגלגולים , פרעמישלא . › 87 › מס' › 7 ›› בספרייתו הביתית של עגנון . 3 סיפורי הבעש"ט , עמ' . ›› 8–›› 7 › מסוד חכמים , עמ' , › 6 › לפי לשון הפסוק : › ו" אמר אני אעביר › ל ט › בי על › ני " › ( שמות לג , יט . ( › להלן מקומות שבהם מוזכר רעיון הגלגול , שאינו כלול בדיון שלהלן . " שני זוגות , " אלו ואלו , עמ' › 03 ( על תפילין שלבש עגנון בגלגול שעבר וגלגול ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן