"מעשה עזריאל משה שומר ספרים"

סיפור זה הוא על אדם פשוט , עזריאל משה , שברוב רצונו לדעת תורה , שינן ושינן אף שלא הבין את תוכן הדברים . אף כי ידיעותיו היו שטחיות ( שמות הספרים ושמות תלמידי החכמים ) סופו שנהפך לאיש אחר . בגין פרעות בעזריאל משה ובקהילתו הוא מת על קידוש , 'ה עולה השמיימה ומצטרף לישיבתו של ר' גדיאל התינוק , וממונה לתפקיד של שומר הספרים . בסיפורים הקודמים נכללים בסיפר מוטיבים קבליים מטאפיזיים , ואלה נעדרים מהסיפור " מעשה עזריאל משה שומר ספרים" אף שהוא בנוי מחומרים קבליים , מטקסטים ומרעיונות הבאים מספרות הקבלה , שהיוו מקור השראה לעיצוב הסיפור בידי עגנון . בולטת במיוחד הזיקה של סיפור זה אל הסיפורת הקבלית . מבחינה זאת קיים דמיון בין אופן השימוש שעושה עגנון במוטיבים קבליים ב"מעשה רבי גדיאל התינוק" ובין " מעשה עזריאל משה שומר ספרים . " 93 ר' נחמן מברסלב , ליקוטי מוהר"ן קמא , תורה נו . 9 › יחס זה שבין האדם לאל ולתורה מביא עגנון בהקשר אחר באורח נטה ללון : " אנו רוצים לחיות בתורה , אלא שכלי נפשינו נשברים ואין יכולים להכיל אותה [ ... ] ואנו מקווים שירפא את כלי נפשנו השבורים" ( עמ' . (› 9 › 9 › א' הולץ , "המשל הפתו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן