"אגדת הסופר"

" אגדת הסופר" נסובה על חייהם של רפאל סופר סתם ואשתו מרים . הזוג חי בקדושה ולא היו לו ילדים . לימים מתה מרים מצער על אי הולדת ילדים , ורפאל כתב ספר תורה לזכרה . משסיים לכתוב את הספר מתגלה אליו מרים בחזון ומתלכדת עם ספר התורה של רפאל , והם צונחים לארץ ומעליהם מכסה שמלת חופתה של מרים . כמו רבים מסיפורי עגנון גם " אגדת הסופר" נתפרשה באופן אלגורי . רפאל הסופר הומר בעגנון הסופר ועולמו הדתי של רפאל הומר באמנות הכתיבה ובנושא הארס פואטי . הגם שפרשנות זאת מאירה היבטים מסוימים בדמותו של רפאל הסופר , אם היא תופסת את עצמה כטוטלית , וסוברת ש"הטקסט הגלוי ממלא תפקיד משני , " היא מביאה לביטול › ג' שקד , "הרגש והראיה , " אומנות הסיפור של ש"י עגנון , תל אביב , › 976 עמ' . › 9–› 3 › ריסה דומב , " בעקבות האגדה והסופר , " חקרי עגנון , רמת גן תשנ"ד , עמ' . › 99 היא מצטטת מדברי ג' שקד על מאפייני הסיפור הלא ראליסטי ( אומנות הסיפור של ש"י עגנון , עמ' , ( 9 › ומחילה אותם על אגדת הסופר . דמותו הבדיונית של רפאל ושל העלילה עצמה . אין בהצבת הממד האלגורי כדי לבטל את הממד הראשוני העלילתי ; בניתוח הסיפור שלהלן יוסט הנו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן