פרק שני הקבלה כבסיס לעיצוב היצירה

יש שמוטיב קבלי יחיד או ספירה קבלית מעצבת את דמות הגיבור ביצירת עגנון ( ראו לעיל בפרק הראשון , ( ויש שעולמה של הקבלה וסמליה ממלאים את הסיפור כולו , ואולם אין בהם ציר מרכזי מאחד . הסיפורים שבמרכז פרק זה הם מן הסוג השני . ועוד מבדילה אותם מן האחרים ההתמקדות בעולם הפרקטיקה הקבלית הנוגעת לכוונות קבליות ולמצבי תודעה מיסטיים . שני הסיפורים שידונו בפרק זה הם " אגדת הסופר" ו"מעשה עזריאל משה שומר ספרים . " הרובד הקבלי בכל אחד מהם שונה הוא . ב"מעשה עזריאל משה שומר ספרים" דמות הגיבור ומבנה העלילה מושתתים על מקורות קבליים , אך אלה אינם קשורים למטאפיזיקה של הקבלה , ואילו ב"אגדת הסופר" משמשת המטאפיזיקה של הקבלה כלי מרכזי בתיאור דמותו של רפאל הסופר .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן