לאה גיבורת "לפנים מן החומה"

ירושלים של ראשית המאה העשרים מתוארת בהרחבה בתמול שלשום ; ››› ירושלים של ימי המנדט מתוארת בסיפור " תהלה ››› ; " ירושלים של ערב מלחמת העולם השנייה מתוארת ברומן שירה , ואולם רק ב"לפנים מן החומה" מוקד הסיפור הוא ירושלים והעיר העתיקה , והוא "בראש ובראשונה סיפורה של העיר , זו שלפנים מן החומה ››› . " במסגרת הסיפור מתואר טיול של עגנון עם לאה בעיר העתיקה בירושלים . בדיאלוג הנרקם בין האני המספר ולאה עומדת במרכז השאלה , מדוע עזב אביה של לאה את ביתו שלפנים מן החומה . הסיפור גופו מתאר סיור ב"זמן היסטורי מטושטש , סוריאליסטי ››› , " היוצר דילוג זמנים מתקופת המנדט הבריטי ››› לירושלים של אחרי מלחמת השחרור – ››› תקופת השלטון הירדני . בצלע המסגרת שלקראת סוף הסיפור עגנון נתון בחרדה שמא הוא ולאה ייתפסו בידי הלגיון הירדני . הוא מנסה לשכנע את לאה לברוח עמו : " נשאתי עיני אליה והבטתי בה דרך בקשה ותחנונים [ ... ] בואי ונמלט ההרה פן נספה . [ ... ] בחמלת ה' עלינו ›› יצאנו ממקום סכנה ›› . " בסיפור זה בולטת הזיקה בין המישור הסיפורי הבדיוני ובין המישור האישי הביוגרפי . עגנון חרד להיקלע לשטח הירדני . א"ח אלחנני מספר...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן