עם הספר

יצירת עגנון עשירה ברובדי קבלה , מהם גלויים ומהם סמויים , וספר זה בא לזרוע אור על צפונות אלה . חוקרים מתחום הקבלה היו מודעים ש"את עגנון אי אפשר להבין בלי לדעת משהו על הסמלים של הקבלה" ( י' בן שלמה , ( ואולם התפלגות מדעי היהדות לתחומים מוגדרים : מקרא , תלמוד , מחשבת ישראל , היסטוריה יהודית וספרות עם ישראל , לא העמידה עד עתה מחקר מקיף בנושא . גם אני , שתחומי התמחותי הם קבלה והגות יהודית מודרנית , לא העליתי על דעתי שאכתוב על הקבלה ביצירת עגנון , והאופן שבו התגלגלו הדברים היה בלתי צפוי . במסגרת עבודתי ב"אנציקלופדיה של הסיפור היהודי" שבאוניברסיטת בר אילן התוועדתי אל המחלקה לספרות עם ישראל שבה . ראש המחלקה דאז , פרופ' אבידב ליפסקר , העלה בפני את הרעיון לחקור את מקומה של הקבלה ביצירת עגנון במסגרת עבודת דוקטורט . מחקר זה היה לי " הליכה אל הלא נודע , " בלא ידיעה מספקת אם ישנם שקיעים קבליים המאפשרים כתיבה של עבודת מחקר מקיפה . והנה להפתעתי ולשמחתי מצאתי ביצירת עגנון יותר ממה שפיללתי . נמצא לי אוצר בלתי נדלה של שקיעים קבליים גלויים וסמויים , ומן הגלויים למדתי על הסמויים . גם האמצעים הטכנולוגיים המ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן