על המשתתפים בקובץ

ד"ר באזוב חנוך – למד במחלקות ללימודי המזרח התיכון ולמדעי המדינה באוניברסיטת בר אילן . מתמחה בחקר תנועות רדיקליות ותנועות טרור בעולם הערבי , כמו גם בחקר המדיניות הסובייטית כלפי המזרח התיכון . עבודת הדוקטור שלו בחנה את מערכת היחסים של המשטר הסובייטי עם הארגון לשחרור פלסטין בין השנים . 1985 1968 בקרוב עתיד להתפרסם מחקרו הבוחן את התרומה של יהדות ברית המועצות לכינונו של השירות החשאי הסובייטי ( הקג . ( ב" ד"ר בוני דוידי דגנית – למדה במחלקה לתולדות ישראל באוניברסיטת בר אילן . עבודת הדוקטור שלה עסקה בחיילות הדתיות בצה"ל בין השנים . 1967–1948 ר"ד בלנגה יהודה א' – מרצה במחלקה ללימודי המזרח התיכון באוניברסיטת בר אילן . תחומי התמחותו : מצרים בתקופת נאצר וסאדאת ומעורבות מעצמות העל במזרח התיכון . עבודת הדוקטור שלו עסקה ביחסי מצרים – ארצות הברית בתקופת ניקסון עד ערב מלחמת יום הכיפורים , . 1973–1969 ד"ר בן ישראל ) פיקסלר ( גלית מ' – מרצה במחלקה לפוליטיקה וממשל במכללה האקדמית בית ברל . עבודת הדוקטור שלה עסקה במדיניות וקבלת החלטות של ממשלות ישראל באירועים של פיגועי מיקוח ומצבי מחטף , טרור מתאבדים , טר...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן