טבלה ‭:1‬ ההתחמשות האלג'ירית בשנים ‭<sup>54 </sup>1967–1964‬