מברית בלתי כתובה למערכת יחסים עכורה: יחסי צרפת–ישראל בעידן שארל דה־גול וז'ורז' פומפידו

מיכאל מ' לסקר מבוא מדיניותנו כלפי ישראל הוכתבה בידי יחסינו עם העולם הערבי : זהירה ומתונה בראשיתה , אמיצה ונועזת כאשר נראה לנו כי מענייננו הוא לחמש את צה"ל ולהפנותו כנגד נאצר ; קרירה ושלילית כאשר סברנו כי הגיעה העת לאמץ מחדש מדיניות אסלאמית רבת היקף . דברים אלו של ז'אן בורדאייט , לשעבר שגריר צרפת בישראל משקפים את מערכת היחסים בין צרפת לישראל מאמצע שנות החמישים ועד סוף המאה העשרים . דבריו של גנרל מארי פייר קניג , המשקפים את המציאות ביחסים אלו , רלוונטיים בשלהי שנות השישים : En d › cidant l'embargo total sur les fournitures militaires , m › me d › fensives , › l'Etat d'Isra › l , le gouvernement a grandement contribu › › aggraver la situation au Proche Orient et compromis les chances d'un r › glement pacifique . Par cette d › cision , la France favorise dangereusement l'un des camps bellig › rants : Elle se prive ainsi de toute possibilit › de jouer un r › le  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן