שער שלישי דיפלומטיה ומדיניות חוץ בעידן המלחמה הקרה: ישראל, מדינות ערב והמעצמות הגדולות