טבלה ‭:2‬ השוואה של מספר ההרוגים כתוצאה של פיגועים באזורים בתוך ישראל הסמוכים לגדר לעומת אזורים בתוך ישראל אשר לא נבנתה סביבם גדר*