טבלה ‭:1‬ הרוגים ופצועים מפיגועים וחדירות פלסטינים בתוך יו"ש בהשוואה להרוגים מפיגועים וחדירות מהגדה בתוך הקו הירוק ממרס ‭31 – 2002‬ אוגוסט 2004