( ס" שב , משטרה , הגבול משמר ,ל" צה ‭1930–2008 (‬ חללים בשנים דרוזים