חברי הכנסת של רשימות הלוויין הערביות ותפקודם בתקופת הממשל הצבאי, 1966-1948

מוסטפא כבהא תפקודם ודרכי הפעלתם של חברי הכנסת של רשימות הלוויין שפעלו ליד מפלגת השלטון מפא"י כמעט לא נידונו במחקר , ובמקרים שנושא זה הוזכר – הוא תואר תוך שימוש בהכללות נחרצות ובתיאור סטריאוטיפי , הן בידי כותבים המזדהים עם הנרטיב הציוני ישראלי הן בידי כותבים המזדהים עם הנרטיב הערבי פלסטיני . בשני העשורים האחרונים הופיעו כמה מחקרים ביקורתיים שניסו להתחקות על תופעת רשימת הלוויין ולחקור לעומק את מכלול היחסים בין הממסד הפוליטי הישראלי ובין הכוחות הפוליטיים שפעלו בקרב האוכלוסייה הערבית בתקופת הממשל הצבאי . מאמר זה בוחן את הסיבות להקמתן של מפלגות הלוויין הערביות שהוקמו בתקופת הממשל הצבאי , את האישים הבולטים שפעלו במסגרותיהן ואת הסיבות לביטולן של מפלגות אלו . המסקנה העיקרית העולה מהמאמר היא שהחברים שהיו פעילים במפלגות אלו היו מכל העדות הערביות במדינה ( מוסלמים , נוצרים ודרוזים ) וכי היו שבאו ממשפחות שקיימו כבר מסורת של שיתוף פעולה עם המוסדות הציוניים ערב הקמת המדינה , או כאלו שעוד בתקופת המנדט הבריטי שימשו מנהיגים בתוך החברה הפלסטינית ועל כן המשיכו מסורת זו בתקופת המדינה . › ראו למשל את צברי ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן