שער שני המיעוט הערבי והדרוזי במדינת ישראל והאתגר הפלסטיני