שיתוף פעולה מוגבל: מדינות ערב במלחמת 1948

רונן יצחק " בא עלינו אסון ! לא שיערתי כי נגיע למצב כזה . סבור הייתי שכל איומי הערבים לעולם לא ייצאו אל הפועל , " אמר מזכיר הליגה הערבית עבד אל רחמן עזאם ביום פלישת צבאות ערב לארץ ישראל ב › 5 במאי . › 948 ואכן , פלישת צבאות ערב התקבלה בתדהמה ובהפתעה אצל מנהיגים ערביים רבים , שסברו שנוכח הפירוד הקיים בעולם הערבי לא ניתן יהיה להציג חזית ערבית אחידה מול היהודים בארץ ישראל . לכאורה נראה שמאז כניסתם של הצבאות הערביים הסדירים למלחמת › 948 פעלו הצבאות הערביים תוך אחדות ושיתוף פעולה , שהתחייבו מהחלטת הליגה הערבית מיום ›› במאי , › 948 אך למעשה הם פעלו בנפרד וללא כל תיאום ביניהם . חוסר שיתוף הפעולה והאחדות במחנה הערבי אפשרו לצה"ל , לא אחת , לנצל פירוד זה , כדי להכות צבא ערבי זה או אחר מבלי לחשוש שהצבאות האחרים יבואו לעזרתו , כדי להשיג הישגים צבאיים משמעותיים וגם כדי להוציאו משדה הקרב בארץ ישראל . שיתוף הפעולה שבכל זאת התקיים היה מוגבל ומותנה באינטרסים הדדיים נגד צד שלישי ( ישראלי או ערבי . ( מאמר זה יסקור את האינטרסים הערביים השונים לפני המלחמה , את תכניות הפלישה הערביות , את דיוני הליגה הערבית ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן